Instagram Outline Logo
Simple Facebook Icon
Faded
pixel text box
Livsutvikling, digitalt introkurs
pixel text box
pixel text box

Vår visjon


Vi vil utvide normalitetsbegrepet innen psykisk helse.

    • Vi tenker det ligger gode grunner bak personers handlinger, selv når handlingene ikke er gode for personen selv eller for omgivelsene.
    • Vi mener det er viktig å utforske og forstå den enkeltes sammenheng, erfaringer og motivasjon.


Vi vil ha grupper og kurs som gir økt kunnskap om egen utvikling, styrking av fleksibilitet og som legger til rette for tilhørighet.

    • Inspirert av Platon og Natorp, anerkjenner vi at «mennesket blir menneske kun gjennom det menneskelige fellesskap».


Sentralt i vår virksomhet står compassion (medfølelse), både for andre og for oss selv, som det bærende prinsippet i alt vi gjør.

Rectangle
Arrow Icon

Anbefalt litteratur

Send oss gjerne en mail på


post@livsutvikling.no


fyll ut vårt kontaktskjema,


eller besøk oss på VIPsenteret,

Verdal i Trøndelag.


Du finner oss også på

Instagram og Facebook

Instagram Outline Logo
Simple Facebook Icon
Rectangle Silhouette

© 2023 Livsutvikling AS

Organisasjonsnr.: 931 381 237